Adverteren in de Dickenskrant

Ook dit jaar wordt er weer een prachtige Dickenskrant uitgegeven en verspreid naar ruim 100.000 adressen! De ideale manier om je doelgroep te bereiken en te laten zien dat jij ook begaan bent met de mienskip.

Verspreiding op donderdag 1 december 2022 via een insteek in de wekelijke NDC uitgaves van Sneeker Nieuwblad, Jouster Courant Zuid-Friesland, NOP en Heerenveense Courant. Hiermee bereik je heel Zuid-Friesland en de Noordoostpolder.

Achter in de Dickenskrant komt een verzamelpagina met logo’s, dit bedoelen we met de onderste optie ‘logo advertentie’.

Opmaak en stijl advertentie

Het zou fantastisch zijn als je advertentie qua stijl en opmaak past bij de sfeer van Dickens. Zo wordt het een prachtige krant die mensen graag uitgebreid bekijken. We hopen hiervoor op je medewerking.

Voor de opmaak van een advertentie kun je wanneer nodig terecht bij Veenstra Design in Wolvega (veenstra.design/nl).

Aanleveren / deadline

Stuur je advertentie of logo in het juiste formaat voor 1 november 2022 naar: info@lemsterdickensfestijn.nl

Kijk ook eens bij de Sponsorpakketten