Vacatures

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie van het Lemster Dickens Festijn?

Er zijn verschillende leuke vacatures/taken in diverse werkgroepen. Er is vast wel iets waar jij goed in bent of wat jij leuk vindt!

En…alle hulp is welkom!

Heb je een vraag of interesse in een taak? Stuur ons een mail en we nemen contact met je op. Info@lemsterdickensfestijn.nl


Werkgroep Inkomsten

Werkgroep: Sponsoring/Inkomsten

De werkgroep inkomsten is verantwoordelijk voor gehele inkomstenstroom van het Lemster Dickens Festijn. Wij zijn op zoek naar “kartrekkers” die verantwoordelijk willen zijn voor 1 of meerdere onderstaande inkomstenstromen.

 • Sponsorwerving: Taken zijn o.a. vaststellen van de verschillende sponsorpakketten, werving sponsoren, verkopen advertenties Dickens krant, zorgen voor dat het materiaal op tijd binnen is, sponsorborden regelen etc. Monitoren dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. 
 • Dickens Fair: Coördinatie met een externe partij voor opzet Dickens fair.
 • Foodlocaties (extern): Gaat om ongeveer 5 foodplekken die door externe partijen kunnen worden ingevuld.  Bepalen locaties foodplekken, Benaderen en vastleggen potentiële partijen. Vastleggen voorwaarden in contract en zorgen voor de algehele coördinatie.
 • Eigen Verkooppunten Choco en Gluhwein:
  Het gaat om de algehele coördinatie van onze eigen foodplekken. (ongeveer 5-6 plekken) Taken die hieronder vallen zijn o.a. vaststellen locaties, bepalen van soort verkoop, huur materialen, inkoop spullen , planning bemensing, pinautomaten, wisselgeld etc. 
 • Ticketing en entree: Daaronder valt o.a. regelen van de online ticketing, scanapparaten, pinautomaten en wisselgeld. Daarnaast bestellen van de fysieke tickets, zorgen dat deze bij de verschillende verkooppunten komen te liggen. Inplannen kassa/scan medewerkers en zorgen voor een juiste briefing.
 • Merchandise en overige inkomsten: Nadenken/bepalen welke merchandise kan worden verkocht en hoe we dat dan uit gaan voeren.
 • Vrienden van Dickens: Acties bedenken voor het werven van nieuwe “vrienden”. 
 • Subsidies: Kijken naar de mogelijkheden van subsidies en deze zelf aanvragen of via een derde partij (subsidieadviseur) en dit traject begeleiden.

Algemeen: Als “karetrekker” ben je aanwezig op de maandelijkse vergaderingen. Voor de zomer zal het vooral de uitwerking van de plannen zijn en na de zomer gaan we daadwerkelijk aan de slag om zaken te regelen. Na de zomer en in aanloop naar het evenement zal de werkdruk hoger zijn en het aantal vergaderingen/overleggen iets frequenter zijn.


Werkgroep PR & Communicatie

Vacature(s) Communicatie 

Een Lemster Dickens Festijn met prachtige routes, kunstwerken en optredens in het mooiste dorp Lemmer is toch fantastisch? Maar wat is een Lemster Dickens Festijn zonder klanten?
Kom jij mij helpen om iedereen te informeren over het Lemster Dickens Festijn?  

Wat ga je doen?
Samen werken we in een huisstijl en deze doorvertalen in alle marketing en communicatie activiteiten. Iedereen enthousiast krijgen over het Lemster Dickens Festijn. 

Taken kunnen zijn

-Het ontwerpen van flyers en posters in volledige Lemster Dickens stijl.

-De flyers en posters rondbrengen en ophangen door en rondom Lemmer

-Zorgen dat alle sponsoren van het Lemster Dickens Festijn tevreden zijn en benoemd worden voor, tijdens en na het festijn. 

-Ontwerpen van de routeborden en de routekaarten. 

-En nog veel meer is mogelijk… 

Ben jij enthousiast? Reageer dan en wie weet spreken we elkaar snel !

Vacature Fotografie

Ben jij één met de camera en lijkt het jou geweldig om meer items te maken om ons maar ook jouw portfolio uit te breiden? Dan zijn wij opzoek naar jou.

Wat ga je doen?
Samen met communicatie bespreek je voor het Lemster Dickens Festijn de mogelijkheden en de opties. Zo weten we beide wat we verwachten. Met beelden iedereen even (terug) krijgen in de sfeer van het Lemster Dickens Festijn. 

Taken:

-Beelden maken voor gebruik bij de website, promotiemateriaal en om te delen met klanten (fotoalbum).

-In de tussentijd beelden delen met communicatieverantwoordelijken zodat zij het kan delen op de Social platformen. 

-Beelden maken voor een aftermovie van het Lemster Dickens festijn. 


Werkgroep Transport & Infra

Werkgroep Logistiek (Transport en infra)

Logistiek werkgroep is verantwoordelijk voor de op- en af- bouw van het Dickens evenement. De werkgroep is onderverdeeld in de volgende onderdelen.

Inhuur materiaal: Alle inhuur van materialen op en rondom het evenementen terrein. Het verzorgen van (opvang) locaties tijdens het evenement en in de op en afbouw fase.

Licht en Geluid: Afstemmen met de verschillende werkgroepen voor de benodigheden op gebied van Licht en Geluid(Inkomsten, creatief, Catering). In kaart brengen van het stroom gebruik op de diverse punten voor licht en geluid. Opstellen plan tbv uitrollen van licht en geluid in de opbouwfase van het evenement. Opstellen plan tbv het opruimen van Licht en Geluid na afloop va het evenement. Ondersteuning tbv licht en geluid tijden het evenement. Opstellen bestellijst tbv “Inhuur materiaal”. 

Op- en afbouw en Transport: Verzamelen wensen tbv van transporteren van materiaal. Indelen en aansturen vrijwilligers tijdens de op en afbouw van het evenement. Vaststellen en organiseren van de benodigde transportmiddelen. 

Decorbouw: Bouwen van decors tbv vraag vanuit Creatief. Opstellen plan tbv “Transport”. Na het event zorgdragen voor het op een juiste wijze opslaan van de diverse decors. Inkoop materialen voor het bouwen van de decors.

Stroom: Vaststellen van de stroomvraag vanuit de verschillende werkgroepen. Opstellen van een stroomplan voor tijdens het evenement. Uitrollen van het stroomplan in de opbouwfase van het evenement. Tijdens het evenement ondersteuning bieden en oplossen van incidenten die stroom gerelateerd. Opstellen bestellijst tbv “Inhuur materiaal”. Het verzorgen en regelen van stroompunten voor tijdens het evenement.

Voor de verschillende onderdelen zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Kartrekker Decorbouw

Als Kartrekker decorbouw ben je het aanspreekpunt voor de uitvoering van alle taken binnen Decorbouw. Je neemt deel aan vergaderingen die door de werkgroep Logistiek  worden georganiseerd om hierin de voortgang te bespreken en de belangen te vertegenwoordigen vanuit de decor bouw groep.

 • Stemt met de werkgroep creatief af wat er gebouwd moet worden. 
 • Zorgt dat vrijwilligers worden ondersteunt in het uitvoeren van de bouw. 
 • Zorgt voor de inkoop van materialen die voor het bouwen nodig zijn. 
 • Levert aan de op en afbouw ploeg een plan aan voor het op en afbouwe van de verschillende onderdelen, inden mogelijk met een schatting aan doorlooptijden.
 • Zorgdragen voor het opslaan van de verschillende decor onderdelen.

Voor deze rol is iemand die ervaring, kennis van bouw, bouw materialen, aansturen en plannen van werkzaamheden heeft. In  deze rol zal gedurende het jaar maandelijks gemiddeld 1 keer per 2 maanden een vergadering Logistiek moeten worden bijgewoond. Voor de invoering van de werkzaamheden binnen het team decorbouw wordt er in de maanden tot augustus wekelijks 1 avond geklust. Het is niet noodzakelijk om wekelijks bij de klusavonden aanwezig te zijn, dit kan op basis van eigen inzicht. In de laatste weken voor het event zal de intensiteit toenemen. Tijdens de op- en af- bouw (donderdag-maandag) zal het drukker zijn in de uitvoering van deze rol.

Aanleg Stroom

Voor de op- en af- bouw van de stroom zijn er twee vrijwilligers nodig die kunnen ondersteunen in het aanleggen en opruimen van de stroom punten. Een basis kennis van Stroom is noodzakelijk. Je zult vanaf vrijdag voorafgaand aan het event tot aan de start van het event (Zaterdag middag) de stroom aanleggen. Vanaf zondag avond 21:00 zal er gestart worden met het afbouwen van de stroom. Opbouw op vrijdag zal ongeveer 4 uur bedragen vanaf 19:00. Opbouw zaterdag zal ongeveer 6 uur bedragen vanaf 08:00. Afbouw op zondag zal vanaf 19:30 ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Op- en Af- bouw

Voor de opbouw van het evenement zijn er in de week voorafgaand aan het event verschillende mensen nodig die (actief) kunnen helpen in het opbouwen van de verschillende decors en andere werkzaamheden. Hiervoor is het handig om een basisinzicht in techniek te hebben. Omdat het hierbij vaak ook gaat om werkzaamheden die fysiek van aard kunnen zijn, zijn wij met name op zoek naar sterke mannen en vrouwen.
Het aankleding en decoratiewerk wordt uitgevoerd door werkgroep creatief.

De opbouw wordt vanaf woensdag gestart en moeten worden afgerond voordat het event op zaterdag om 16:00 start. Het event loopt door tot zondagavond 20:00 waarna de verschillende onderdelen weer moeten worden afgebouwd. De afbouw loopt door tot en met dinsdag. Het is niet noodzakelijk dat vrijwilligers gedurende de hele op- en af- bouw beschikbaar zijn. In overleg wordt er gekeken wanneer iemand beschikbaar is.

Licht en Geluid

Voor de op- en af- bouw van het licht en geluid zijn we op zoek naar twee vrijwilligers die hierbij kunnen helpen. Hiervoor is het handig om een basiskennis te hebben van licht/geluid en stroom. De werkzaamheden zullen voor, tijdens en na het event plaatsvinden. Ga er hiebij vanuit dat er vrijdag wordt gestart met de eerste opbouwwerkzaamheden. Op zondag na het event zal er vanaf 20:00 met de afbouw worden gestart, dit zal ongeveer 3 uur in beslag nemen. Tijdens het event (za 16:00 – 23:00, zo 12:00 – 19:00)  zal er ondersteuning worden verleent indien er zich problemen voor doen die moeten worden opgelost.Werkgroep Route &Veiligheid


Medewerkers Op/Afbouw bebording 

Voor de werkgroep Route & Veiligheid zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die kunnen helpen in de op- en af- bouw van alle informatieborden in en rond het event.
De werkzaamheden voor de opbouw kunnen vanaf vrijdag worden uitgevoerd, en moeten zijn afgerond 2 uur voordat het event op zaterdag om 16:00 begint. De afbouw vindt plaats nadat het event op zondag avond rond 19:00 eindigt, maar kan/zal ook deels op maandag worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende zaken:

 • Plaatsen route(parkeer) borden in alle aanrijrichtingen naar Lemmer (Rondweg, vanuit de polder, vanuit richting Balk).
 • Plaatsen P-borden op de parkeerplaatsen.
 • Plaatsen route borden op het terrein
 • Plaatsen overige borden op het evenementen terrein
 • Beplakken borden met Informatie stickers
 • Plaatsen dranghekken ten behoeve van omleiden verkeer


Werkgroep Creatief

Wat doet de werkgroep creatief?

De werkgroep zorgt voor alles wat je hoort en ziet tijdens het Lemster Dickens Festijn.
Denk aan de muziek, de decors, de aankleding van de straten, we bedenken de acts en de rollen, verdelen de vrijwilligers in de verschillende acts en verzorgen de kleding en schmink.

Er is een vaste groep van 9 mensen die iedere maand bij elkaar komt en tussentijds dingen regelt. Binnen de groep hebben een aantal hoofdtaken met ‘kartrekkers’
-Kleding
-Grime
-Muziek
-Indelen acteurs
-Coördinatie van decorbouw en straataankleding
-Act coördinatie (contactpersonen voor een groep/act en creatief meedenken/aansturen van de act)
Binnen Creatief hebben we een aantal leuke creatieve en/of regel taken

Act/Acteurs coördinator (1 of 2 personen) 

Wat ga je doen?

Je kunt je creativiteit helemaal uitleven in deze rol.
We besluiten in het voorjaar met elkaar welke acts we gaan uitvoeren tijdens Dickens.
Daarna verdelen we de acts of deelgebieden onder de werkgroepleden. Ook jij krijgt een aantal acts onder je hoede.
Je taak is om voor de betreffende acts:
– Een moodboard en een beschrijving te maken van wat de act inhoudt.
– Ook leg je ideeën vast over de acteurs in die act
  (Denk aan wat voor rollen en wat moeten de mensen dan ongeveer doen in hun rol)
– Bedenk je wat voor soort kleding er bij de acts past
– Bedenk je wat voor decor er bij de act past 

Deze laatste 2 punten bespreken we vaak met elkaar, omdat we zoveel mogelijk bestaande decors en kleding gebruiken.

Nadat de acteurs voor de act zijn ingedeeld, wordt er een appgroep gemaakt met de acteurs in de groep.
-Jij nodigt de groep uit in de loods voor een kennismaking en om de act toe te lichten. Het is de bedoeling dat de groep zelf ook aan de slag gaat met ideeën, maar dat wisselt een beetje per groep hoe ze dat oppakken.  Wellicht moet je ze nog een keer bij elkaar roepen.
-Samen met de groep verzamel je de spullen die bij de act gebruikt worden in een krat. 

Verder ben je het aanspreekpunt voor jouw groepen vooraf en tijdens en kort na Dickens.

Wie ben je?
-Je vindt het leuk om creatief mee te denken over invulling van de acts
-Je bent handig genoeg om een moodboard en overzichten te maken

-Je vindt het geen probleem om groepjes uit te nodigen in de loods voor een bespreking

-Je hebt van sept t/m dec ongeveer 2 avonden in de week beschikbaar of evt in het weekend om de afspraken met de groepjes te plannen

-Je vindt het leuk om met elkaar een mooi evenement goed te laten verlopen

Hoeveel tijd kost het je
-Iedere maand een overleg + wat uitwerking in de maanden januari t/m juli
-Van september t/m december is het drukker. We proberen het team overleg 1x per maand te houden, maar tussentijds zal er meer geregeld en afgestemd moeten worden en zijn er afspraken met de groepen.

Vacature: klus coördinator

Waar gaat het om: 

Voor de diverse acts en straataankleding moeten er ook mooie dingen gemaakt worden door ons klus- en decoratie team. Deze groep mensen is maandagavond in de loods aan de gang.

We zoeken iemand die wil ondersteunen in het coördineren van de kluswerkzaamheden.
Dat betekent onder meer:
– Kluslijst maken en bijhouden; wat gedaan moet worden en wat er al klaar is.
– Zorgen dat er materiaal is waar iedereen mee aan de slag kan (verf, gereedschap etc)

– Overleggen met de decorbouwers voor het afwerken van de grote decors en karren. 

Wie zoeken we:

-Iemand die graag dingen regelt en organiseert
-Iemand die een creatieve geest heeft en mee kan denken over wat er gemaakt moet worden. 

-Iemand die op de (meeste) maandagavonden beschikbaar is

Hoeveel tijd kost het?

-Vanaf september 1 avond in de week.
-Aansluiten bij het maandelijks crea overleg is ook nuttig om een idee te hebben wat er speelt.

Vacature: acteur planner (1 of 2 personen) 

Waar gaat het om: 

Elk jaar schrijven zich bijna 400 mensen in om mee te doen in een act.

Ongeveer de helft hiervan zijn vaste groepen met meestal dezelfde mensen.
Die groepen bedenken zelf hun act en regelen zelf hun groepje bij elkaar.

De andere helft zijn losse aanmeldingen. Deze mensen hebben soms een voorkeur voor een soort act. Of willen met een vriend(in) of kennis of gezinsleden samen in een act worden ingedeeld.

Het indelen van alle aanmeldingen naar een act is echt even een uitzoekwerkje.
De afgelopen jaren hebben Danielle en Bernadette dit opgepakt, maar zij willen het stokje na zoveel jaar een keer overdragen naar iemand anders .
Dit jaar pakken zij dit nog op, dus iemand die het leuk lijkt, kan dit seizoen meekijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. 

Wie zoeken we?

-1, 2 of 3personen die dit willen oppakken
-Een beetje handig is met de computer is wel fijn (we hebben een handig systeem om alles in te plannen)

– Wanneer je een beetje mensen kent in Lemmer is dat ook handig, maar geen noodzaak. 

Hoeveel tijd kost het?
-1x per maand vergaderen met het crea team is wel aan te bevelen, omdat je dan een idee krijgt van wat de acts inhouden. Dat maakt het indelen makkelijker.

-Vanaf eind augustus t/m begin oktober zul je vaker in de weer zijn met het indelen.
Denk aan september 1 a 2 avonden per week, in oktober ongeveer 1 avond per 2 weken.
-Vanaf oktober kan er nog weleens iets veranderen, maar in principe staan alle acteurs dan ingedeeld.

-Uiteraard mag je meer taken op je nemen! 😉  

Verder kunnen we nog wel wat extra support gebruiken bij andere taken:

Ondersteuning kleding coördinatie

Tryntsje is de coördinator van de kleding.

Omdat we iedere jaar ca 450 mensen van kleding voorzien, is het fijn als we iemand hebben die kan ondersteunen in de coördinatie.
Er is al een kledinggroep die helpt bij de pas- en inlevermomenten. (okt  t/m dec)
Taken kunnen zijn:
– Versturen van de uitnodigingen voor pasavonden
– Administratie van de pas- en inlever avonden
– Kleding uitdelen aan de acteurs tijdens de pasavonden
– Kleding wassen naderhand
– Kleding maken


Schmink & haar
Op beide dagen vooraf aan de opening van Dickens worden de acteurs geschminkt.
Sommigen uitgebreid, anderen slechts licht en eenvoudig.
We kunnen altijd een paar extra schminkers gebruiken.
Of ben je handig met mooie vlechten of juist wilde zwervers kapsels? Ook dat is leuk als aanvulling op de kleding van de acteurs.

Tijd:
De zaterdag-  en zondagochtend vooraf aan Dickens.
Plus een keer vooraf bij elkaar voor oefenen en overleggen.