sinds 2018 

Stichting Lemster
Dickens Festijn

Dickens in Lemmer wordt sinds 2018 georganiseerd door Stichting Lemster Dickens Festijn. De initiator van het evenement besloot in 2017 te stoppen met de organisatie. Een aantal Lemsters vonden dit jammer en besloten het evenement voort te zetten en de Stichting Lemster Dickens Festijn op te richten.

Mienskip: voor en door

De insteek van het evenement is samen met de mienskip. Voor en door inwoners, verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en het bedrijfsleven in Lemmer. Alleen samen lukt het om een geslaagd evenement neer te zetten.

Doelstelling Stichting

Stichting Lemster Dickens Festijn houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van het Lemster Dickens Festijn. Het festijn is een tweedaags winterevenement in Dickens stijl, met muziek, marktkraampjes, horeca en (straat)theater in rondom het centrum van Lemmer. Het festijn vindt jaarlijks vlak voor de kerstdagen plaats.

Hoofdlijnen

De visie van de stichting is het gestructureerd organiseren en verwezenlijken van het Lemster Dickens Festijn, een jaarlijks terugkerend evenement in de wintermaanden. De Stichting Lemster Dickens Festijn heeft geen winstoogmerk zoals vastgelegd in de statuten en blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Zo laat de stichting de door werving behaalde opbrengsten volledig ten goede laat komen aan de realisatie van het evenement. De organisatie bestaat uit een bestuur met daaronder het projectteam bestaande uit verschillende commissies die ieder een taakveld hebben. Het bestuur organiseert een aantal vergaderingen onderling en met het projectteam samen, om het festijn te coördineren en te organiseren. De stichting is voor haar financiële middelen afhankelijk van o.a. subsidies, sponsoring en entreegelden. De stichting werft geld met een actieve sponsorcommissie door de sponsoring via sponsorpakketten en als ‘vriend van Dickens’.  Al het geld dat op deze manieren binnen wordt gehaald wordt voor 100% besteed aan de kosten voor de realisatie van het Lemster Dickens Festijn.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Wiebe van de Lageweg
Penningmeester: Meine van der Bijl
Secretaris: Piet Smits

Beloning

De bestuurders van de Stichting Lemster Dickens Festijn ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Algemene gegevens

Naam:  Stichting Lemster Dickens Festijn
RSIN/Fiscaal nummer: 858749592
Kvk nummer: 71526129
Datum oprichting: 26 april 2018
Adres: Orion 2, 8531 NC, Lemmer
Website: www.lemsterdickensfestijn.nl
Email: info@lemsterdickensfestijn.nl