Stichting Lemster Dickens Festijn

De derde editie van Dickens in Lemmer (2018) wordt georganiseerd door Stichting Lemster Dickens Festijn. De initiator van het evenement besloot in 2017 te stoppen met de organisatie. Een aantal Lemsters vonden dit jammer en besloten het evenement voort te zetten en de Stichting Lemster Dickens Festijn op te richten.

Lees het nieuwsbericht Nieuw bestuur voor Dickens Festijn in Lemmer.

Mienskip: voor en door

De insteek van het evenement is samen met de mienskip. Voor en door inwoners, verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en het bedrijfsleven in Lemmer. Alleen samen lukt het om een geslaagd evenement neer te zetten.

Bekijk wie het evenement mogelijk maken: Dickens Familie

Algemene gegevens

Naam:  Stichting Lemster Dickens Festijn

RSIN/Fiscaal nummer: 858749592

Kvk nummer: 71526129

Datum oprichting: 26 april 2018

Adres: Orion 2, 8531 NC, Lemmer

Website: www.lemsterdickensfestijn.nl

Email: info@lemsterdickensfestijn.nl

Doelstelling Stichting

Stichting Lemster Dickens Festijn houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van het Lemster Dickens Festijn. Het festijn is een tweedaags winterevenement in Dickens stijl, met muziek, marktkraampjes, horeca en (straat)theater in rondom het centrum van Lemmer. Het festijn vindt jaarlijks vlak voor de kerstdagen plaats.

Hoofdlijnen beleidsplan

In dit beleidsplan is te lezen hoe de stichting te werk gaat, welke stappen er worden ondernomen, hoe stichting aan de nodige financiën denkt te komen, en wat er nodig is voor de organisatie om te komen tot de realisatie van het Dickens Festijn in Lemmer.

De visie van de stichting is het gestructureerd organiseren en verwezenlijken van het Lemster Dickens Festijn, wat een jaarlijks terugkerend evenement in de wintermaanden moet worden.

De Stichting Lemster Dickens Festijn heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de door werving behaalde opbrengsten volledig ten goede laat komen aan de realisatie van het evenement.

De organisatie bestaat uit een bestuur met daaronder het projectteam bestaande uit verschillende commissies die ieder een taakveld hebben. Het bestuur organiseert een aantal vergaderingen onderling en met het projectteam samen, om het festijn te coördineren en te organiseren.

De stichting is voor haar financiële middelen afhankelijk van o.a. gemeentelijke subsidie. Deze aanvragen worden gedaan bij gemeente De Fryske Marren en mogelijk andere fondsen. De subsidies worden jaarlijks aangevraagd voor dit festijn en aan de stichting uitbetaald. Daarnaast ontvangt de stichting inkomsten uit donaties van particulieren, bedrijven en winkeliers. Zelf werft de stichting ook geld met een actieve sponsorcommissie door de sponsoring via sponsorpakketten en als ‘vriend van Dickens’. Al het geld dat op deze manieren binnen wordt gehaald wordt voor 100% besteed aan de kosten voor de realisatie van het Lemster Dickens Festijn. 

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Hans van Delft

Penningmeester: Meine van der Bijl

Secretaris: Piet Smits

Beloning

De bestuurders van de Stichting Lemster Dickens Festijn ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag

Vanaf de oprichting van de stichting Lemster Dickens Festijn zijn het bestuur, de verschillende commissies en werkgroepen en een groot aantal vrijwilligers, druk bezig met de voorbereidingen voor het Lemster Dickens Festijn op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018.

Financiële verantwoording

Omdat het festijn jaarlijks in december zal worden georganiseerd is er voor gekozen om het boekjaar te laten lopen van 1 april t/m 31 maart. Stichting Lemster Dickens Festijn is opgericht op 26 april 2018, er zijn daarom nog geen financiële gegevens gepubliceerd. De financiële gegevens over het boekjaar 1 april 2018 t/m 31 maart 2019 zullen gepubliceerd worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, dus uiterlijk op 30 september 2019.

Vragen? Mail ons

Stuur ons een bericht

Mail ons

Translation

Read more information in German or Polish.

Polish    German

MENU